Hva har du krav på når flyet er kansellert ?

Du har mange rettigheter når flyet ditt blir kansellert. Her skal vi ta en kort gjennomgang disse.

Helt grunnleggende er det at flyselskapet ska gi deg tre alternativer, uavhengig av når du får vite om kanselleringen.

 1. refusjon
 2. omruting så raskt som mulig eller
 3. omruting senere.

Men mange lurer på – har man ikke rett på noe mer , kanskje økonomisk kompenasasjon ? Det kan du ha.

Hvilke standard kompensasjonsbeløp kan du ha krav på fra flyselskapet ditt når ditt fly blir kansellert eller forsinket  ?

 • 2400 NOK* (250 euro )pr. passasjer for korte strekninger (opptil 1500 km)
 • 3800 NOK* (400 euro) pr. reisende på de litt lengre strekningene innen Europa
 • 5800 NOK* (600euro) ved lengre reiser.

Basert på Euro-kurs 25.03.2019

Dette kan reduseres med 50% hvis flyselskapet kan tilby deg ny flygning hvor ankomsttiden ikke går ut over planlagt ankomsttid på den opprinnelige flygningen med mer enn:

 • 2 timer ved flygninger på opptil 1500 km
 • 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km
 • 4 timer ved andre flygninger

Det kan altså være snakk om ca 5800 NOK pr reisende, hvis betingelsene for kompenasasjon ligger til rette. Det kan være vanskelig å forstå helt hvordan og når man har rett på kompensasjon – men vi foreslår at du søker kompensasjon når kanselleringen av ditt fly fører til at du blir forsinket til ankomstflyplassen din i tre timer eller mer. Søk enkelt kompensasjon via oss.

Disse pengene får du langt fra automatisk, det må søkes, og det forutsetter at flyselskapet ditt er enig i din søknad. Hvis de ikke er det, kan Transportklagenemda kontaktes.

Når gjelder kompenasasjonsrettighetene?

Du har ikke krav på kompensasjon hvis du blir informert om innstillingen:

 • Senest 14 dager før avgang
 • Mellom 14 og 7 dager før avgang og samtidig tilbys ombooking slik at du kan reise maks 2 timer før opprinnelig planlagt avgangstid og være fremme senest 4 timer etter opprinnelig ankomsttid
 • Mindre enn 7 dager før avgang, forutsatt at man tilbys ombooking som innebærer at du kan reise maks 1 time før planlagt avgangstid og ankomme senest 2 timer etter planlagt tid.

Ekstremvær, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak er eksempler på tilfeller hvor årsaken til innstillingen er «ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet». Da har man heller ikke rett på kompensasjon. Men f.eks bevertning skal flyselskapet uansett tilby.

Velger du å få pengene tilbake for for den innstilte flygningen, kan du ikke kreve at flyselskapet sørger for ombooking, mat og drikke. Ved de andre valgene, altså omruting nå eller senere, har du rett til å få dekket mat, drikke, overnatting (om nødvendig) og utgifter til telefonsamtaler (stort sett uaktuelt nå da)

Om oss

Vi som driver denne siden , www.kansellertfly.no , er firmaet Foretakshjelp AS.

Vår hovedside for erstatninger som har med flyforsinkelser og flykanselleringer i Norge og ellers, er www.forsinkelseserstatning.no

Vi er et mindre firma i Sandefjord og holder til rett ved Torp flyplass. Vi tar saker for folk fra hele landet, og har også utenlandske kunder.

Vi kjenner regelverket for erstatning når det gjelder flyreiser svært godt, og har programvare og tilgang på databaser som gjør at vi raske kan både finne ut om du har grunnlag for å få erstatning, og sende din søknad raskt til flyselskapene.